top of page

 מעשה  

 אצילים  

מעשה אצילים

טל שקד

עטיפה.png

/////////////// מודפס /// דיגיטלי

בשנות השבעים, בקיבוץ בצפון הארץ, מנהלים בני והרה את חייהם האיטיים והשלווים לכאורה: היא פסנתרנית מבטיחה ילידת אוסטריה, שהייתה למורה למוסיקה בקיבוץ, הוא צייר מוערך שנמלט מאיימת ההצלחה ועובד בחדר האוכל. אהבתם שקטה. כל אחד מהם שומר לעצמו את סודותיו.

כאשר הרה מתבשרת כי תלמידתה המחוננת עלולה לעזוב אותה לטובת לימודים אצל ידיד לשעבר באקדמיה למוזיקה בחיפה, היא יוצאת לפעולה נחרצת שגוררת אחריה שרשרת אירועים מפתיעה. במקביל, הקשר האמיץ בין בני לחברו הטוב והיחיד שאול, רתך במקצועו, עולה על שרטון. הסיבה לסכסוך אינה ברורה די צורכה וגם טיבו של הקשר כבר אינו נהיר להם. ברקע פורעת להקת תנים את שלוות הלילה.

מעשה אצילים הוא סיפור נועז, הכתוב באיפוק ובעדינות, על אודות אנשים מוכשרים ועייפים שוויתרו על חלומותיהם ועל אודות כוחה המתעתע של האכזבה: מרפה את ידיהם וגם מוליכה אותם אל דרכים חדשות. הזרקור מופנה לאו דווקא אל עובדי האדמה בקיבוץ, כפי שאולי הורגלנו עד כה, אלא אל עבר אנשי הרוח בשלהי חייהם ואל חיות הבר המשמשות להם בבואות. מישהו מהם יהיה חייב למצוא גאולה.

זהו ספרו השני של טל שקד (יליד 1985), בן קיבוץ עין חרוד מאוחד

bottom of page