top of page

 אבדון  

 ותפארת  

אבדון ותפארת

טל שקד

ע2.png

אלה הם חודשי האביב של שנת 1981, ערב הבחירות לכנסת העשירית. שלושה קיבוצניקים צעירים מעמק יזרעאל מבקשים להתנגד לתהליכים הפוליטיים הרוחשים סביבם ולהמשיך את מורשת סביהם. משעה שיוזמתם האמיצה להקים קיבוץ חדש נכשלת, הם טווים מזימה משונה ומטורפת שעלולה לסבך אותם יותר משהיו מסוגלים אי-פעם להעלות בדעתם.

 

אבדון ותפארת הוא טרגדיה מפוכחת שבמרכזה ניצבת דמותו הרגישה של עמוס, משוחרר טרי מצה"ל, שרוצה לשנות את מהלך ההיסטוריה ולשחזר את ימיה הגדולים של הציונות. עמוס לומד בדרך הקשה שהארץ שינתה את פניה, וכי המחר אינו צופן לתנועות הקיבוציות עתיד מזהיר כעברן המפואר.

 

טל שקד (יליד 1985), בן קיבוץ עין חרוד מאוחד, מביט נכוחה ובאהבה אל הרגע שבו איבדו הקיבוצים את מקומם בהובלת המדינה, אך עדיין לא הפנימו זאת.

הספר ראה אור בתמיכת מפעל "קסת" לליווי ספרי ביכורים מבטיחים, מיסודה של מחלקת מפעלי ספרות של "מרכז הספר והספריות".

/////////////// מודפס /// דיגיטלי /// שמע

"ניכרות אהבתו של שקד לספרות עברית ובקיאותו בה. זה אתגר גדול, לאפיין הרבה דמויות על רקע מחלוקת אידיאולוגית  - ושקד עומד בו בגבורה. יפה ומרשים!"

 

אסף שור, סופר

bottom of page